zebra.JPGbird1.JPGbird.JPGwild_boar.JPGroe_deer.JPGmuflon.JPGwildboar_and_snake.jpgroedeer.JPG
wildboar.JPGafrican_gazella.jpgafrian_animal.jpgdeer.JPGbirds.JPGbear.JPGwolf.JPGzebra.JPG

Stoilov taxidermy

Stoilov taxidermy е основано от Борис Стоилов - препаратор от Природонаучния музей в Пловдив с над 40 годишен опит. Практикувал е дълги години в Алжир. Най-добрия специалист по препариране на птици в България.Негов последовател е Иван Стоилов, който със своята иновативност и модернизъм внесе нов поглед в препарирането.

 Stoilov taxidermy - предлага ръчно изработени уникални мебели и осветителни тела от еленови рога /Antler deer/ - елен лопатар /Fallow deer/ и благороден елен /Red deer/. Препарираме птици, бозайници и риби.

Контакти


моб. тел.: 0887573623
E-mail: